• Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΕΑΔΠ) [δείτε περισσότερα]
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔιΠ)
Σχετικά:
ManagementBoard H ΕΔιΠ είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου του έργου στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες. Ειδικότερα, ασχολείται με θέματα που αφορούν στην τήρηση των προθεσμιών, του προϋπολογισμού και των παραδοτέων κάθε φάσης του έργου. Επίσης, παρέχει άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στα μέλη του έργου και επιβλέπει την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του. Αποτελείται από έναν/μία εκπρόσωπο από κάθε οργανισμό.
Μέλη:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους (cycharal@ ucy.ac.cy)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: Δρ. Έλενα Χριστοφίδου (christofidou.e@ cyearn.pi.ac.cy)
Επιτροπή Σχολικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:
Δρ. Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@ cytanet.com.cy)
Δημοτικό Σχολείο Terra Santa: Δρ. Γιώργος Μιχαηλούδης (Michaeloudes@ hotmail.com)
Marino Institute of Education: Δρ. Seán Delaney (Sean.Delaney@ mie.ie)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθηγήτρια Δέσποινα Πόταρη (dpotari@ math.uoa.gr)
Universidade de Lisboa: Καθηγητής João Pedro da Ponte (jpponte@ ie.ulisboa.pt)
[πίσω]
 
   
   
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΕΔΣ)
Σχετικά:
ConflictResolution

Η ΕΔΣ είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των εταίρων – παρόλο που δεν αναμένουμε τυχόν διενέξεις μεταξύ των εταίρων.

Μέλη:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δρ. Σταυρούλα Φιλίππου (philippou.stavroula@ ucy.ac.cy)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: Δρ. Σοφία Αγαθαγγέλου (asophia@ cytanet.com.cy)
Επιτροπή Σχολικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:
Στέλιος Ιωαννίδης (s.ioannides@ yahoo.com) 
Δημοτικό Σχολείο Terra Santa: Σάββας Νικολάου (savvinostec@ yahoo.com) 
Marino Institute of Education: Trevor Purtill (trevor.purtill@ mie.ie) 
Εθνικό και Καποδριστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δρ. Θεοδόσσιος Ζαχαριάδης (tzacharia@ math.uoa.gr)
Universidade de Lisboa: Δρ. Helia Oliveira (hmoliveira@ ie.ulisboa.pt)
[πίσω]  
   
   
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΕΑΔΠ)
Σχετικά:
EvaluationCommittee Η ΕΕΑΔΠ είναι υπεύθυνη για την εσωτερική αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του, σε συνεργασία με τον συντονιστή του έργου και την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος. Συγκεκριμένα, παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση για  διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Ο συντονισμός της Επιτροπής γίνεται από κοινού από την καθηγήτρια Κουτσελίνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τον Δρ. Παπαδούρη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου). Επίσης, ένα μέλος από κάθε οργανισμό υπηρετεί σε αυτή την ομάδα. Το μέλος αυτό είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε κάθε οργανισμό.
Μέλη:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη (edmaryk@ ucy.ac.cy) & Δρ. Γιώργος Ολυμπίου (olympiog@ ucy.ac.cy)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: Δρ. Νίκος Παπαδούρης (npapa@ ucy.ac.cy) 
Επιτροπή Σχολικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:
Δρ. Γιώργος Γιαλλουρίδης (g.giallourides@ cytanet.com.cy) 
Δημοτικό Σχολείο Terra Santa: Δρ. Γιώργος Μιχαηλούδης (Michaeloudes@ hotmail.com)
Marino Institute of Education: Damien Burke (Damien.Burke@ mie.ie)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δρ. Γιώργος Ψυχάρης (gpsych@ math.uoa.gr)
Universidade de Lisboa: Καθηγήτρια Leonor Santos (leonordsantos@ sapo.pt)
[πίσω]  
   
   
   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
Σχετικά:
ExternalEvaluator
Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης του στους τομείς με τους οποίους ασχολείται το Ερευνητικό Έργο EDUCATE, ο Καθηγητής Konrad Krainer (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt · Institute of Instructional and School Development, Klagenfurt am Wörthersee, Austria) διατελεί ως εξωτερικός αξιολογητής του έργου. Είναι αρμόδιος να κρίνει τη συνολική ποιότητα των τελικών προϊόντων του έργου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνει όλα τα παραδοτέα του έργου και παρέχει διαμορφωτική και συγκριτική ανατροφοδότηση σχετικά με αυτά, ώστε να διασφαλιστεί μία υψηλής ποιότητας εργασία. Αυτή η ανατροφοδότηση ενημερώνει τα επόμενα βήματα του έργου.
[πίσω]