Ενδεικτικές Αναλύσεις Περιπτώσεων Πρακτικής από το Επιμορφωτικό Υλικό EDUCATE για Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικών

25.PNG

 Διδακτική Ενότητα 1   

 Διδακτική Ενότητα 2   

 Διδακτική Ενότητα 3 

  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1

 Διδακτική Ενότητα 4    

  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1

 Διδακτική Ενότητα 5    

  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
 

Αν θέλετε να δείτε, να πειραματιστείτε και να εφαρμόσετε ολόκληρες τις Διδακτικές Ενότητες, επισκεφθείτε και εγγραφείτε στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα EDUCATE: http://educate-platform.com/greek/