Ενδεικτικές Αναλύσεις Περιπτώσεων Πρακτικής από το Επιμορφωτικό Υλικό EDUCATE για Εκπαιδευτικούς

 

25.PNG

 Διδακτική Ενότητα 1   

 Διδακτική Ενότητα 2   
 Διδακτική Ενότητα 3 
  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
 Διδακτική Ενότητα 4    
  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
 Διδακτική Ενότητα 5    
  • (Προ)Δημοτική Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ανάλυση Περίπτωσης Πρακτικής 1
 
 
Αν θέλετε να δείτε, να πειραματιστείτε και να εφαρμόσετε ολόκληρες τις Διδακτικές Ενότητες, επισκεφθείτε και εγγραφείτε στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα EDUCATE: http://educate-platform.com/greek/
 

 

Ενδεικτικό Διδακτικό Υλικό που Ετοιμάστηκε από τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς Μετά από τον Πειραματισμό τους με τις ιδέες του Προγράμματος EDUCATE

 

  • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Εκπαιδευτικός: Κούλα Χρυσοστόμου
 
Εκπαιδευτικός: Σιμόνη Φωτίου
 
Εκπαιδευτικός: Γιόλα Ιωάννου
 
Εν δυνάμει εκπαιδευτικός: Παντελής Θεμιστοκλέους
 
Εν δυνάμει εκπαιδευτικός: Κατερίνα Παναγιώτου
 
Εκπαιδευτικοί: Παρασκευή Χρυσάνθου, Αγγέλα Χρυσοστόμου, Γιόλα Ιωάννου, Μαρία Τσιμπιπάκη, Σιμόνη Φωτίου
 
 
  •  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Σωτηροπούλου