Σας καλωσορίζουμε στο Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ), την πρώτη ερευνητική μονάδα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010, με ένα φιλόδοξο στόχο· την ανάπτυξη γενικά των θαλάσσιων ερευνών με έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ωκεανογραφικού Κέντρου
καλύπτουν κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

1. Φυσική Ωκεανογραφία
- Αριθμητική μοντελοποίηση: κυκλοφορία, κατάσταση
  θάλασσας, διασπορά.
- Τηλε-επισκόπηση: επιτόπια και δορυφορική.
- Παρακολούθηση: παράκτιοι πλόες, πλόες ανοικτής θάλασσας,   αυτόνομα υποβρύχια οχήματα.
2. Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
3. Βιολογική Ωκεανογραφία
4. Ωκεανογραφικές βάσεις δεδομένων
 
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει στόχο να αναδείξει την έρευνα αποτελώντας ταυτόχρονα αφετηρία νέων ερευνητικών προγραμμάτων και ιδεών συναφών με τις θαλάσσιες επιστήμες. Το ΩΚ είναι ανοικτό σε ερευνητικές συνεργασίες με νέους ή έμπειρους ερευνητές και με κάθε οργανισμό που ασχολείται με τις θαλάσσιες επιστήμες και το θαλάσσιο περιβάλλον.
 
Καθηγητής Γιώργος Γεωργίου
Διευθυντής, Ωκεανογραφικό Κέντρο