Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα ενημέρωσης του έργου ΑΛΓΕΑ.
 
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.
 
Το έργο ΑΛΓΕΑ αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στην Ελλάδα και τη Κύπρο.
 
Πρωτογενής στόχος του έργου είναι η δημιουργία σειράς παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των χρόνιων πόνων σε ασθενείς και τις οικογένειες τους.Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
 
Το έργο ενσωματώνει μια διεπιστημονική προσέγγιση συνδυάζοντας ψυχολογικές παρεμβάσεις και ιατροφαρμακευτική θεραπεία ως η θεραπεία επιλογής για τους χρόνιους πόνους. Στη βάση αυτού, το έργο στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την προσαρμογή ατόμων που πάσχουν από χρόνιο πόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων αυτών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πρότυπου προγράμματος παρέμβασης για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου.
 
Για την ανάπτυξη αυτού του νέου προγράμματος παρέμβασης θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση, η Ελληνική εμπειρία, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, νέα θεωρητικά μοντέλα και, κυρίως, καινοτόμες μέθοδοι παρέμβασης που έχουν φανεί αποτελεσματικές σε άλλα πλαίσια σε όλο τον κόσμο. " Το έργο ΑΛΓΕΑ, υλοποιέιται απο μια διεπιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή του εργαστήριου ACTHealthy του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του τμήματος Ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Κρήτης καθώς και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
 
Περιπλανηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε διάφορες πληροφορίες και συμβουλές για τη φύση του χρόνιου πόνου, τις θεραπευτικές επιλογές και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τη δουλειά μας ή εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε με οποιονδήποτε τρόπο.
 
Ομάδα εργασίας «ΑΛΓΕΑ»