Μήνυμα Καλωσορίσματος

Καλώς ορίσατε στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας!

H Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, η πρώτη ερευνητική μονάδα του ιδρύματος, ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την έρευνα και τη διδασκαλία του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου καθώς και των γειτονικών Πολιτισμών της Μεσογείου ... περισσότερα
 • ARU: an archaeological research hub - ΕΜΑ: ένας ερευνητικός κόμβος του ΠΚ
 • Welcome to ARU - Καλώς ορίσατε στην ΕΜΑ
 • ARU: Home of Cypriot Archaeology - ΕΜΑ: Στέγη της Κυπριακής Αρχαιολογίας
 • Specialised archaeological research library - Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη αρχαιολογικής έρευνας
 • Monday public lectures - Δημόσιες διαλέξεις κάθε Δευτέρα
 • Organisation of International Conferences - Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων
 • Book presentations - Παρουσίαση νέων επιστημονικών εκδόσεων
 • Underwater Archaeology - Ενάλια Αρχαιολογία: Mazotos Shipwreck Excavation
 • Underwater Archaeology - Ενάλια Αρχαιολογία: Mazotos Shipwreck Excavation
 • Systematic Excavations - Συστηματικές Ανασκαφές: Palaepaphos Urban Landscape Project (PULP)
 • Systematic Excavations - Συστηματικές Ανασκαφές: Palaepaphos Urban Landscape Project (PULP)
 • Systematic Excavations: Heraion of Samos - Συστηματικές Ανασκαφές: Ηραίον Σάμου
 • Systematic Excavations: Heraion of Samos - Συστηματικές Ανασκαφές: Ηραίον Σάμου
 • Systematic Excavations: Syme Viannou, Crete - Συστηματικές Ανασκαφές: Σύμη Βιάννου, Κρήτη
 • Systematic Excavations: Politiko-Phorades - Συστηματικές Ανασκαφές: Πολιτικό-Φοράδες
 • Study of Ancient Industry - Μελέτη Αρχαίας Βιομηχανίας: CAMP Archaeomagnetic Project
 • Landscape Archaeology - Αρχαιολογία του Τοπίου: Settled & Sacred Landscapes of Cyprus (SeSaLaC)
 • Landscape Archaeology - Αρχαιολογία του Τοπίου: Settled & Sacred Landscapes of Cyprus (SeSaLaC)
 • Art & Architecture - Τέχνη & Αρχιτεκτονική: The Church of the Transfiguration at Sotera, Cyprus
 • Art & Architecture - Τέχνη & Αρχιτεκτονική: The Church of Notre-Dame at Saint-Omer, France
 • Study of Photographic Archives - Μελέτη Αρχειακού Φωτογραφικού Υλικού: The Koutsovendis Monastery
 • Publication Projects - Συγγραφικά Προγράμματα: The Cistercian Abbey of St Theodore, Nicosia
 • Analytical Study of Ceramic Technology - Μελέτη Κεραμικής & Τεχνολογίας: Stirring Pots on Fire (CCP)
 • Laboratories - Εργαστήρια: Maritime Archaeological Research Laboratory (M.A.RE Lab)
 • Laboratories - Εργαστήρια: Artefact & Landscape Studies Laboratory (ArtLandS Lab)