Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τoυ Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στον 59ο Κύκλο Δημοσίων Διαλέξεων για τo Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι διαλέξεις του φετινού εξαμήνου πραγματοποιούνται διαδικτυακά και μεταδίδονται ζωντανά μέσω Zoom στις 7:30 μμ., ενώ τρεις από αυτές θα πραγματοποιηθούν υβριδικά. Όλες οι διαδικτυακές διαλέξεις της Δευτέρας είναι ανοιχτές για το κοινό αλλά για την παρακολούθησή τους πρέπει πρώτα να εγγραφείτε εδώ.

 

Προγράμματα προηγούμενων Κύκλων Δημοσίων Διαλέξεων της ΕΜΑ:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2002-2003 Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003
Χειμερινό Εξάμηνο 2003-2004 Εαρινό Εξάμηνο 2003-2004
Χειμερινό Εξάμηνο 2004-2005 Εαρινό Εξάμηνο 2004-2005
Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006 Εαρινό Εξάμηνο 2005-2006
Χειμερινό Εξάμηνο 2006-2007 Εαρινό Εξάμηνο 2006-2007
Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008 Εαρινό Εξάμηνο 2007-2008
Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009
Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010
Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011
Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012 Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012
Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013
Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014
Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016
Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017
Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018
Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019
Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021
Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022
Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023