• Το Ναυάγιο στο Μαζωτό
  Το ναυάγιο στον ηλεκτρονικό Τύπο της Ιαπωνίας και της Ινδίας
 • 13ο Διεθνές Συνέδριο ASWA:
  Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 7-9 Ιουνίου 2017.
  Διοργανωτές: Muséum national d'Histoire naturelle (Παρίσι), Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Sheffield.
 • Διεθνές Συνέδριο:
  CONCEALMENT AND REVELATION IN THE ART OF THE MIDDLE AGES
  22-24 Σεπτεμβρίου 2017 - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου