Κάθε παιδί μπορεί να μάθει, όχι όμως την ίδια μέρα ή με τον ίδιο τρόπο. George Evans