Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος ΠΜΜΠ, Ιωάννη Ιωάννου.