Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Ιωάννης Ιωάννου

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μαγδαληνή Θεοδωρίδου, Πολιτικός Μηχανικός
Ρογήρος Ίλλαμπας, Πολιτικός Μηχανικός

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Ερευνητές

Ρεβέκκα Φούρναρη (Γεωλόγος - Υποψήφια Διδάκτορας)
Μαρία Κωστή (Αρχιτέκτονας - Υποψήφια Διδάκτορας)
Λούκας Κυριάκου (Πολιτικός Μηχανικός - Μεταπτυχιακός Φοιτητής)
Εύη Χαραλάμπους (Πολιτικός Μηχανικός - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)
Κλεοπάτρα Χαραλάμπους (Χημικός - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)
Κυριακή Παλέση (Πολιτικός Μηχανικός - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)