Συμμετοχή στη Βραδιά Ερευνητή 2013

ResNight2013a ResNight2013b

 

Ημέρα Γνωριμίας με το Εργαστήριο ΛΗΔΡΑ

OpenDay1 OpenDay2
OpenDay3 OpenDay4