Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Καλοκαιρινές Ακαδημίες για μαθητές και μαθήτριες μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.  Στις Ακαδημίες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν συμπληρώσει την Γ' Γυμνασίου, καθώς και μαθητές/μαθήτριες Λυκείου, ηλικίας 14-17 ετών. Η γλώσσα των Ακαδημιών είναι τα Ελληνικά.
 

Οι Ακαδημίες είναι οι εξής:

 • STEΑM Academy
 • Ακαδημία Διοίκησης, Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας
 • Ακαδημία Ιατρικής και Βιοεπιστημών
 • Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών
 • Ακαδημία Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών - Η Ακαδημία Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών ακυρώθηκε λόγω χαμηλής συμμετοχής. Ευελπιστούμε, όμως, ότι θα επανέλθει δριμύτερη το 2023!

 •  
  Καινοτομία του προγράμματος
   

  Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης έγκειται στην διαθεματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό έχει ως πλεονέκτημα την παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, καθώς και την καλύτερη προετοιμασία τους για το μέλλον, αφού πλέον ζούμε στην εποχή της διαθεματικότητας τόσο των προκλήσεων, όσο και των λύσεων τους. Επίσης σε όλες τις Ακαδημίες θα υπάρχει σημαντικός χρόνος εκπαίδευσης και ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, των λεγόμενων δεξιοτήτων ζωής (life skills).

  Την ίδια στιγμή, διατηρείται ο στόχος της παροχής στους συμμετέχοντες μια «γεύσης» από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο και από συγκεκριμένα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν.

  Ο τίτλος της κάθε Ακαδημίας θα προσδίδει και την κύρια κατεύθυνσή της. Σε όλες όμως θα υπάρχουν διαθεματικά στοιχεία που θα προσφέρουν διαφορετικές Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου.

   
  Πρόγραμμα
   
   
  Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 ημέρων, από τη Δευτέρα, 4/7/2022 μέχρι την Παρασκευή, 8/7/2022, και θα διαρκεί από τις 08:00-17:00. Τις πρωινές ώρες θα εστιάζει στα επιστημονικά πεδία της κάθε Ακαδημίας, ενώ το απόγευμα θα προσφέρονται εργαστήρια και δραστηριότητες που εστιάζουν σε πιο οριζόντιες και ανθρώπινες δεξιότητες (human skills), καθώς και κοινωνικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Πρόγραμμα.
   
   
  Πιστοποιητικό φοίτησης
   

  Με τη λήξη του προγράμματος θα παρέχεται στον συμμετέχοντα / στη συμμετέχουσα πιστοποιητικό φοίτησης στην Καλοκαιρινή Ακαδημία (δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης και στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτημα).