Οι θέσεις για την Ακαδημία Ιατρικής και Βιοεπιστημών και τη STEAM Academy έχουν συμπληρωθεί.
Υπάρχει ακόμα περιορισμένος αριθμός θέσεων στην Ακαδημία Οικονομικών και Διοίκησης, την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, και την Ακαδημία Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών
 
  1. Κάθε μαθητής/μαθήτρια που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε Καλοκαιρινή Ακαδημία θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει (ηλεκτρονικά) τη δήλωση συμμετοχής πιο κάτω.
  1. Σε καθεμία από τις Ακαδημίες μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 40 μαθήτριες/μαθητές. Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα βάσει του έτους γέννησης (προτεραιότητα σε μαθήτριες/μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας), και κατά δεύτερο λόγο με χρονολογική σειρά της υποβολής αίτησης (first come, first serve).
  1. Εφόσον η Ακαδημία που επιλέξει ο/η μαθητής/μαθήτρια θα προσφερθεί και θα υπάρχει θέση, ο/η μαθητής/μαθήτρια θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκριση της αίτησης. Στην ειδοποίηση που θα σταλεί θα αναφέρεται το ποσό της οφειλής (βλ. δίδακτρα) και η διαδικασία πληρωμής, η οποία θα γίνει διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας JCC Smart.
  1. Προτού υποβληθεί η αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να ενημερωθεί για την πολιτική ακύρωσης.
  1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται για την προστασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Υποβολή της πιο κάτω δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους του αιτητή / της αιτήτριας και των γονέων/κηδεμόνων του/της για λήψη φωτογραφιών και εύλογη χρήση αυτών για σκοπούς προώθησης της διοργάνωσης.

 

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες για δίδακτρα και πολιτική ακύρωσης προτού προχωρήσετε στη
  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδεθείτε, θα πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή στο σύστημα.