Πανεπιστήμιο Κύπρου: http://www.ucy.ac.cy/el/

Σχολές και Τμήματα: http://www.ucy.ac.cy/el/faculties-and-departments
 
Η ζωή στη Λευκωσία: http://www.ucy.ac.cy/livinginnicosia/index.php/el/
 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημιούπολης: http://www.ucy.ac.cy/techsrv/documents/ucy_building_plans/cdo/MPN_greek_exist_build_A3.pdf
 
Χάρτες Πρόσβασης στα Κτήρια του Πανεπιστημίου: http://www.ucy.ac.cy/el/maps