Οι άδειες Creative Commons συνιστούν μία παγκόσμια φόρμα διαχείρισης η οποία στηρίζεται στη νόμιμη, βάσει του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, δυνατότητα του δημιουργού να παραχωρεί μέρος των δικαιωμάτων του (some rights reserved). Η ιδιαιτερότητα της εκχώρησης αυτής εκφράζεται μέσω της εκ των προτέρων και για όλους τους μελλοντικούς χρήστες παραχώρησης των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Έτσι δημιουργείται μία νέα σχέση μεταξύ δημιουργού και χρήστη, αυτή του αδειοδότη και αδειοδοτούμενου. Μάλιστα, βασική προϋπόθεση για την νόμιμη εφαρμογή των αδειών Creative Commons είναι ο αδειοδότης να είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τα οποία παραχωρεί.
 
Ο δημιουργός καλείται να απαντήσει σε δύο απλές ερωτήσεις για να επιλέξει την άδεια που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Οι άδειες Creative Commons σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν τις ελευθερίες οι οποίες εκ του νόμου δίνονται βάσει του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο χρήστη. Την ίδια στιγμή οι αδειοδοτούμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αναγνώριση στο δημιουργό (Aναφορά), να διαθέτουν το έργο τους υπό τους ίδιους ή παρόμοιους όρους με την αρχική άδεια (Παρόμοια Διανομή), να μη διαθέτουν το έργο τους εμπορικά (Μη Εμπορική Χρήση) ή να μη δημιουργούν παράγωγα έργα (Όχι Παράγωγα Έργα). Ακόμη, οι χρήστες οφείλουν να φέρουν το παράγωγο έργο τους αντίγραφο της άδειας ή το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform Resource Identifier) της άδειας από την οποία έλαβαν τα δικαιώματά τους, καθώς και κάθε σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέεται με το έργο.
 
Μπορείτε κι εσείς να επιλέξετε την Creative Commons άδεια που σας ταιριάζει μέσω του συνδέσμου «Επιλέξτε Άδεια CC».
 
Τα τρία στρώματα των αδειών
 
Τα παραχωρούμενα με τις άδειες Creative Commons δικαιώματα εξασφαλίζονται σε τρία επίπεδα. Η κάθε άδεια αποτελείται από τον Νομικό της Κώδικα, την Πράξη Κοινών και την Γλώσσα Έκφρασης Δικαιωμάτων της CC.
Сс-license-layers
Ο Νομικός Κώδικας (Legal Code)
 
O Νομικός Κώδικας αποτυπώνει σε νομικό ύφος και ορολογίες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αδειοδότη και του αδειοδοτούμενου. Συνιστά τη βάση των αδειών Creative Commons και αποτελεί το μόνο νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα μέρη. Ο Νομικός Κώδικας είναι συνεπώς το απόλυτο εργαλείο για την κατανόηση και την προστασία των συμφερόντων των μερών από τους δικηγόρους.
 
Πράξη Κοινών (Commons Deed)
 
H Πράξη Κοινών είναι μία απολοποιημένη επεξήγηση του Νομικού Κώδικα των αδειών. Μιας και πολύ συχνά δημιουργοί και χρήστες είναι μη νομικοί, η Πράξη Κοινών εκφράζει σε κοινή γλώσσα τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νομικού Κώδικα.
 
Γλώσσα Έκφρασης Δικαιωμάτων της CC (CC REL)
 
Η Γλώσσα Μηχανής CC είναι η αναγνωρίσιμη και συμβατή με τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή μορφή των αδειών. Βασικό στόχος είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης ψηφιακών έργων, αφού επιτρέπει στις διαδικτυακές Μηχανές Αναζήτησης να αναγνωρίζουν πότε ένα έργο διατίθεται με άδεια Creative Commons.
 
 
 
 
Οι έξι αδειες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .