Ιστοσελίδα CreativeCommons.org - https://creativecommons.org/

Ιστοσελίδα Creative Commons Greece - https://creativecommons.ellak.gr/

Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - http://www.pi-schools.gr/

Ιστοσελίδα ΕΕΛ/ΛΑΚ - https://ellak.gr/

FAQs - https://creativecommons.org/faq/