Στα πλαίσια του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, η Δρ. Λευκή Κουρέα εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό στην κατηγορία «Άνθρωποι» με κατεύθυνση τη δράση Marie Skłodowska-Curie International Outgoing Fellowship (FP7-PEOPLE-2012- ΙΟF). Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί τριετή εφαρμοσμένη εκπαιδευτική έρευνα μεικτής μεθοδολογίας σε δημοτικά σχολεία της Αμερικής και της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό, έχει υπογραφεί συμφωνία εταίρων (partnership agreement) μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του University of North Carolina at Charlotte για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Establishing Safe, Positive, Inclusive School Environments: The three-tiered paradigm» αποτελεί καινοτόμο πρόταση στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου. Απώτερος σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι ο ανασχεδιασμός της πειθαρχίας σε σχολικές μονάδες δίνοντας έμφαση στη δημιουργία και ανάπτυξη ασφαλούς, θετικού και ενιαίου σχολικού περιβάλλοντος μέσα από πολυ-επίπεδη προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, τo ερευνητικό έργο εξετάζει την αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘΕΣυ) σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και Αμερικής. Το σύστημα ΠροΘΕΣυ είναι ευρύτερα γνωστό στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ως School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports System (SWPBIS) ή School-Wide Positive Behavioral Supports (SWPBS). Για την περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος, πατήστε εδώ.

Το ερευνητικό έργο στοχεύει:

  • στη μελέτη, καταγραφή και ανάλυση των βασικών στοιχείων του συστήματος ΠροΘΕΣυ σε σχολεία πρότυπα της σχολικής περιφέρειας Cabarrus, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.
  • στο σχεδιασμό ενός σχολικού συστήματος ΠροΘΕΣυ προσαρμοσμένο στην κυπριακή εκπαίδευση και κουλτούρα και στην πιλοτική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία της Κύπρου.