ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - Trish Scardina, MSA, North Carolina Department of Public Instruction
 Πρωτογενής Πρόληψη: ΟΛΟΙ
 
Tier1
 
«Πρωτογενής Πρόληψη για Όλα τα Παιδιά: Στρατηγικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Τάξης στα Πλαίσια του Συστήματος ΠροΘΕΣυ»
 
 
Φύλλα εργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 
 
 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 -  Ομότιμη Καθηγήτρια Gwendolyn Cartledge, The Ohio State University
 Δευτερογενής Πρόληψη: ΟΜΑΔΕΣ
 
Tier2
 
 
«Δευτερογενής Πρόληψη για Ομάδες Παιδιών: Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μικρές Ομάδες στα Πλαίσια του Συστήματος ΠροΘΕΣυ»
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 - Καθηγητής Tim Lewis, University of Missouri
Τριτογενής Πρόληψη: ΛΙΓΟΙ
Tier3
 
 
 
«Τριτογενής Πρόληψη για Mερικά Παιδιά: Στήριξη Μαθητών με Χρόνια και Σοβαρά Προβλήματα Συμπεριφοράς στα Πλαίσια του Συστήματος ΠροΘΕΣυ»