1. Υπουργεία Παιδείας ξένων κρατών και πολιτικές για αντιμετώπιση σχολικής βίας στηριζόμενες στο σύστημα ΠροΘΕΣυ

2. Διεθνή ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικά δίκτυα, και επιστημονικοί οργανισμοί του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)

3. Κυβερνητικοί φορείς και δίκτυα τεχνικής υποστήριξης, προώθησης, και διαχείρισης του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)

4. Σχολικές περιφέρειες προώθησης και εφαρμογής του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)

5. Eπιστημονικά περιοδικά με δημοσιευμένες εργασίες στο σύστημα ΠροΘΕΣυ

6. Εργαλεία και επιπρόσθετο υλικό ΠροΘΕΣυ 

 

1. Υπουργεία Παιδείας ξένων κρατών και πολιτικές για αντιμετώπιση σχολικής βίας στηριζόμενες στο σύστημα ΠροΘΕΣυ

Ονομασία

Ιστότοπος

Υπουργείο Παιδείας της περιφέρειας British Columbia, του Καναδά (British Columbia Ministry of Education)

   www.bced.gov.bc.ca/sco

 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α. (U.S. Department of   Education)      

   www2.ed.gov/policy/gen/guid/schooldiscipline/index.html     

Υπουργείο Παιδείας Νέας Ζηλανδίας (New Zealand Ministry of Education)

   www.minedu.govt.nz 

Υπουργείο Παιδείας της Δυτικής Αυστραλίας (Western Australia Department of Education)

   det.wa.edu.au  

[Aρχική σελίδα]

2. Ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικά δίκτυα, και επιστημονικοί οργανισμοί του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)

 Ερευνητικά Κέντρα

Ονομασία

Ιστότοπος

Ομοσπονδιακό ερευνητικό κέντρο των ΗΠΑ για τεχνική υποστήριξη σχολείων στην εφαρμογή του συστήματος ΠροΘΕΣυ (OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavior Interventions and Supports)

   www.pbis.org 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Comenius για εφαρμογή του συστήματος ΠροΘΕΣυ σε χώρες της Ευρώπης (Positive Behaviour Support Europe)

   www.europbs.org 

Eρευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Πανεπιστημίου Kansas των ΗΠΑ (University of Kansas - The Kansas Institute for Positive Behavior Support)

   www.kipbs.org 

Eρευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Oregon των ΗΠΑ (University of Oregon - Educational and Community Supports)

   www.uoecs.org 

Eρευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Connecticut των ΗΠΑ (University of Connecticut - Center for Behavioral Education & Research)

   www.cber.org 

Ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Southeastern Regional Education Service Center στο New Hampshire (New Hampshire Center for Effective Behavioral Interventions and Supports)

   www.nhcebis.seresc.net 

Ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Όσλο (The Norwegian Center for Child Behavioral Development - Atferdssenteret)

   www.atferdssenteret.no 

Επαγγελματικά δίκτυα

Επαγγελματικό δίκτυο προώθησης του συστήματος ΠροΘΕΣυ στη βορειοδυτική περιφέρεια των ΗΠΑ (ΝorthWest PBIS Network)

   pbisnetwork.org 

Επαγγελματικό δίκτυο προώθησης του συστήματος ΠροΘΕΣυ στη βορειοανατολική περιφέρεια των ΗΠΑ (NorthEast School-Wide Positive Behavior Support)

   neswpbs.org 

Επιστημονικοί Οργανισμοί

Διεθνής επιστημονικός οργανισμός του συστήματος ΠροΘΕΣυ (Association for Positive Behavior Support)

   www.apbs.org 

[Aρχική σελίδα]

3. Κυβερνητικοί φορείς και δίκτυα τεχνικής υποστήριξης, προώθησης, και διαχείρισης του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)

Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Χονγκ Κόνγκ

Ονομασία Ιστότοπος

Αυστραλία  

Δίκτυο Δυτικής Αυστραλίας (Western Australia Positive Behaviour Support)

   pbswa.wikispaces.com 

Ηνωμένες Πολιτείες  Αμερικής

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Kansas (Positive Behavior Support - Kansas)

   pbskansas.org 

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Illinois (Illinois Statewide Technical Assistance Collaborative)

   www.istac.net 

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Maryland (PBIS Maryland)

   pbismaryland.org 

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Wisconsin (Wisconsin Positive Behavioral Interventions and Supports Network)

   www.wisconsinpbisnetwork.org  

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Missouri (Missouri Schoolwide Positive Behavior Support)

   pbismissouri.org 

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας New York (New York State PBIS Technical Assistance Center)

   nyspbis.org 

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Florida (Florida's Positive Behavior Support Project: A Multi-Tiered Support System)

   flpbs.fmhi.usf.edu 
Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας North Carolina των ΗΠΑ (North Carolina Positive Behavior Intervention and Support Initiative and PRC 29 Supports)    pbis.ncdpi.wikispaces.net 
Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Michigan (Michigan's Integrated Behavior and Learning Support Initiative)    miblsi.cenmi.org 
Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας Connecticut (Connecticut Positive Behavioral Interventions & Supports    pbis.serc.co 
Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της πολιτείας New Jersey (New Jersey Positive Behavior Support in Schools)    www.njpbs.org 

Καναδάς

Εθνικό δίκτυο ΠροΘΕΣυ (Positive Behaviour Interventions and Supports -Soutien au comportement positif (SCP) Canada)    pbisscpcanada.wordpress.com 
Δίκτυο ΠροΘΕΣυ της περιφέρειας British Columbia (BC Positive Behaviour Support)    bcpbs.wordpress.com 

Νέα Ζηλανδία

Εθνικό δίκτυο ΠροΘΕΣυ (PB4L framework - Τhe Positive Behaviour for Learning School-Wide framework)    pb4l.tki.org.nz 

Ολλανδία

Δίκτυο ΠροΘΕΣυ (Excellente Leraar)    www.excellenteleraar.nl 

Χονγκ Κονγκ

Ιδιωτικός οργανισμός εκπαίδευσης προσωπικού στο σύστημα ΠροΘΕΣυ    www.mandtsystem.com 

[Aρχική σελίδα]

4. Σχολικές περιφέρειες προώθησης και εφαρμογής του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBIS)
Ονομασία Ιστότοπος
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Σχολική περιφέρεια του Saint Luis, Missouri (St. Louis Special School District PBIS Compendium)    pbiscompendium.ssd.k12.mo.us 
Σχολική περιφέρεια Columbia, Missouri (Columbia, Missouri Public Schools Positive Behavior Support)    service.columbia.k12.mo.us/pbs 
Καναδάς
73η σχολική περιφέρεια KamloopsThompson της περιφέρειας British Columbia (Kamloops-Thompson River School District #73)    safeschools.sd73.bc.ca/moodle 
60η σχολική περιφέρεια Peace River North της περιφέρειας British Columbia (Peace River North School District #60)    www.prn.bc.ca/sr-pbs 

[Aρχική σελίδα]

5. Eπιστημονικά περιοδικά με δημοσιευμένες εργασίες στο σύστημα ΠροΘΕΣυ
Ονομασία Ιστότοπος
Journal of Positive Behavior Interventions    pbi.sagepub.com 
Education and Treatment of Children

   educationandtreatmentofchildren.net                

   htttp://www.pbis.org  (Αφιέρωμα στο PBIS, Τόμος 36, Τεύχος 3) 

[Aρχική σελίδα]

6. Εργαλεία και υλικό
Για ερευνητές
Ονομασία Ιστότοπος

Διαδικτυακή πλατφόρμα αξιολόγησης του συστήματος ΠροΘΕΣυ (PBISApps)

 

   www.pbisapps.org  

Ομοσπονδιακό δίκτυο στην έρευνα εφαρμογών των Η.Π.Α. (National implementation research network)

   nirn.fpg.unc.edu 

Ομοσπονδιακό κέντρο στην εντατική παρέμβαση των Η.Π.Α. (National Implementation research network)

 

   www.intensiveintervention.org  

Δίκτυο δράσης για το μοντέλο ανταπόκρισης στην παρέμβαση (Rtl action network)

 

  www.rtinetwork.org 
Για εκπαιδευτικούς
Ονομασία Ιστότοπος

Εθνικό Κέντρο των Η.Π.Α. (με έδρα το Πανεπιστήμιο Vanerbilt) με στόχο τη διάδοση αποτελεσματικών στρατηγικών με επιστημονική τεκμηρίωση για μαθητές με αναπηρία και για μαθητές σε κίνδυνο για σχολική αποτυχία (Vanderbilt University - The IRIS Center) 

 

   iris.peabody.vanderbilt.edu   

Ταινίες σχετικές με το PBIS 

 

   www.pbisvideos.com   

Ομοσπονδιακό κέντρο εντατικής παρέμβασης των Η.Π.Α. (National center on intensive intervention)

 

        www.intensiveintervention.org  

Ο γιατρός της συμπεριφοράς

 

   www.behaviordoctor.org 

[Aρχική σελίδα]