Παρουσιαστές
Ημερομηνία Συνέδριο 

Θέμα

Λευκή Κουρέα
Έλενα Αγαπίου
Βαλεντίνα Ιεροθέου
 

21 Μαρτίου 2017

Ημερίδα Προοδευτικής
Σχολική Πειθαρχία και Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς
Λευκή Κουρέα
Ελένη Παπανικόλα
Μαριάννα Μηνά
Έλενα Αγαπίου

22 Οκτωβρίου 2016

14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Λευκή Κουρέα

15 Οκτωβρίου 2016


Αγωγή Υγείας και
Μεταρρύθμιση στην Υγεία
  CARDET, Yale University, &
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 
Λευκή Κουρέα

7-8 Σεπτεμβρίου 2016

Κεντρική Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

Λευκή Κουρέα

 28 Νοεμβρίου 2014             

Με τη ματιά του.... ΕΡΕΥΝΗΤΗ,  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 Λευκή Κουρέα

Αναστασία  Μαγίδου

27 Νοεμβρίου 2014

EAPRIL 2014     

  • Διαχείριση μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική τάξη:Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση τη λειτουργία της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
  • Καθοδηγητικές Σημειώσεις

Λευκή Κουρέα

 Ελένη Βακανά

 

26 Νοεμβρίου 2014  

EAPRIL 2014

Λευκή Κουρέα

Ya-yu Lo

Ελένη Φτιάκα

30 Ιουνίου 2014  

JURE - EARLI