1.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1.1

Διοικητικό Προσωπικό – Κανονισμοί 1990 έως 2017

1.2

Απασχόληση Διοικητικού Προσωπικού - Κανόνες 1992 και 2004

1.2 Α

Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου Διοικητικού Προσωπικού

1.3

Εργασία Προσωπικού με Σύστημα Βάρδιας ή με Ειδικό Ωράριο - Κανόνες 1997

1.4

Σύστημα Λειτουργίας Επιφυλακής - Κανόνες 1996

1.5

Υπηρεσιακές Εκθέσεις Διοικητικού Προσωπικού - Κανόνες 1998

1.6

Κανόνες οργάνωσης χρόνου εργασίας διοικητικού προσωπικού-Πανεπιστημίου Κύπρου