1. Όλα τα μέλη του εργαστηρίου είναι υποχρεωμένα να παραστούν σε όλες τις συναντήσεις του εργαστηρίου.

2. Προτού να παρουσιαστεί οτιδήποτε υλικό σε συνέδριο, θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμο και εγγεκριμμένο από τη Δρ. Μαρία Καρεκλά, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν. Εαν πιστεύετε οτι αυτό είναι αδύνατο, τότε δεν θα υπάρξει υποβολή στο συνέδριο.

 • Μετά από την επιστροφή από το συνέδριο, παρακαλείστε να στείλετε σε όλους τους αναφερόμενους ως συγγραφείς, σχετική παραπομπή της παρουσίασης για τα βιογραφικά τους.

        3. Είναι επιθυμητό όπως όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές συνεισφέρουν στη συγγραφή τουλάχιστον ενός άρθρου για δημοσίευση κάθε χρόνο.

        4. Οι συγγραφείς απαιτείται να αναφέρουν και να αποδώσουν εύσημα για την οποιαδήποτε συνεισφορά γίνει από τρίτους κατά τη διάρκεια της συγγραφής,      

5. Σχετικά με τη διατριβή, ο φοιτητής θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί με τη Δρ. Μαρία Καρεκλά με διάφορα προσχέδια, πριν από την αποστολή της διατριβής σε οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για αποφοίτηση μέσα στον Ιούνιο:

  • Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, να καταχωρούνται και να ελέγχονται από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
  • Μέχρι το Φεβρουάριο, όλες οι αναλύσεις να έχουν ολοκληρωθεί.
  • Μέχρι το τέλος του Μαρτίου, όλη η συγγραφή (περίληψη, εισαγωγή, μέθοδοι, αποτελέσματα, συζήτηση, αναφορές, πίνακες και στοιχεία) να έχει ολοκληρωθεί και δοθεί στη Δρ. Καρεκλά για τις αναθεωρήσεις.
  • Απρίλιος – Αναθεωρήσεις
  • Μάϊος - Υπεράσπιση Διατριβής
  • Ιούνιος Αποφοίτηση
Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, διατριβές, άρθρα κλπ.:
1. Μην ξεχνάτε να υποδηλώνετε όλες τις πηγές των πληροφοριών σας. Αν πήρατε μια πληροφορία από κάποιον άλλο θα πρέπει να τους αναγνωρίσετε με αναφορά της πηγής.
2. Αν αποφασίσατε να γράψετε τη διατριβή σας στα ελληνικά (το οποίο θα πρέπει να σκεφτείτε αν θέλετε να δημοσιεύσετε και πού), δεν μπορείτε απλά να μεταφράσετε μόνο τα γραπτά των άλλων στα ελληνικά. Αυτή εξακολουθεί να είναι λογοκλοπή. Θα πρέπει να παραφράσετε και στη συνέχεια να αναφέρετε την πηγή σας!
3. Είναι προτιμότερο να παραφράσετε όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην χρησιμοποιείτε τα εισαγωγικά εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο θέλετε να παρουσιάσετε τα ακριβή λόγια του αρχικού συγγραφέα.
4. Διαβάζετε και παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς τις APA οδηγίες δημοσίευσης!
 
Πώς επιλέγονται τα μέλη;
Οι υποψήφιοι για το διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας πρέπει πρώτα να εντοπίσουν τον επόπτη που αρμόζει στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Αν ο υποψήφιος είναι επιτυχής στην εισδοχή του στο Κλινικό Πρόγραμμα, τότε ο Επόπτης (που είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου) πρέπει να επιλέξει αν ο υποψήφιος πληρεί όλα τα κριτήρια για να δουλέψει με την ομάδα. Αυτό συνήθως γίνεται υπό την μορφή προσωπικής συνέντευξης με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, τη Δρ. Μαρία Καρεκλά.