Το εργαστήριο μας δημιουργήθηκε με σκοπό την επιστημονική μελέτη διαφόρων φαινομένων που σχετίζονται με την δημιουργία και διατήρηση ψυχολογικών δυσκολιών. Έμφαση δίνεται στην βασική και εφαρμοσμένη μελέτη προβλημάτων άγχους και σχετιζόμενες με την υγεία δυσκολίες. Επίσης κύριο στόχο αποτελεί η επιστημονική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη ψυχοθεραπευτικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία και τεχνικές βασιζόμενες στη γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση. Ειδική έμφαση δίνεται στο τρίτο κύμα γνωστικο-συμπεριφορικών θεραπειών όπως Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy – ACT), Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Dialectical Behavior Therapy – DBT) και Γνωστικο-συμπεριφορική Θεραπεία Συνειδητότητας (Μindfulness based CBT).

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να χρησιμοποιούμε την τελευταία επιστημονική τεχνογνωσία, καθώς και στο να αναπτύξουμε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στην μελέτη και θεραπεία ψυχολογικών δυσκολιών. Ανα πάσα στιγμή τρέχουμε διάφορες έρευνες και μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες αν επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο www.acthealthy.org.
Ένας απο τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου, ειναι η συνεργατική διάθεση και η ομαδική εργασία. Μέσω της συνεργατικής φιλοσοφίας του εργαστηρίου, καλλιεργούνται και προωθούνται οι σχέσεις μεταξύ των μελών του. Το εργαστήριο διοργανώνει διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες με σκοπό την διάχυση των μελετών και των εργασιών μέσω της παράλληλης καλλιέργειας των σχέσεων των μελών της.