Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας τους, δηλαδή να λαμβάνονται όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία και κατάλληλα προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.