Τα λογότυπα διατίθενται και σε μορφή eps από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 
Βιβλιοθήκη

UCY Library Library en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
 Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
Directorate of Administration and Finance Directorate of Administration and Finance en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Οικονομικές Υπηρεσίες
Financial Services Financial Services en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Τεχνικές Υπηρεσίες
Technical Services Technical Services en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
Tomeas Eswterikou Elegxou InternalAuditEng 
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif
 Λογότυπο στα Αγγλικά
έγχρωμο: jpg, eps

 Τομέας Προώθησης και Προβολής
Promotion and Development Section Promotion and Development Section en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού
Human Resources Services Human Resources Services en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif

 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Academic Affairs and Student Welfare Service Academic Affairs and Student Welfare Service en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif
Μαυρόασπρο: jpg, gif
 
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
InternationalRelationsGrk InternationalRelationsEng
Λογότυπα στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, png
Μαυρόασπρο: jpg, eps
Λογότυπα στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, png
Μαυρόασπρο: jpg, eps
 
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
ITInfrastructureGrk ITInfrastructureEng
Λογότυπα στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
Λογότυπα στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
 
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
YPEGrk YPEeng
Λογότυπα στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
Λογότυπα στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
 
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
ResearchSupportGrk ResearchSupportEng
Λογότυπα στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
Λογότυπα στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps