Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το ευχαριστήριο φύλλο.

ComplimentsSlip gr Μέγεθος:
210 χιλ x 99 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για τις λέξεις "Με εκτίμηση" χρησιμοποιείτε PFDocument Regular 11 στιγμών

Αναπαραγωγή:
Για τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε για την παραγγελία και παραγωγή των ευχαριστήριων φύλλων παρακαλώ πατήστε εδώ για τα ελληνικά και εδώ για τα αγγλικά.