Παραδείγματα

Το μέγεθος, η μορφή και ο σχεδιασμός των διαφημίσεων εξαρτώνται από το έντυπο στο οποίο θα εμφανίζονται και το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να μεταδώσουν. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα και περιεκτικά.

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται δίπλα δίνουν μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα οριζόντια πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβάλουν διάφορες κατηγορίες πληροφοριών, τίτλων και φωτογραφιών.

Η επιθυμητή αναγνωσιμότητα επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση χρωμάτων όσο και με ασπρόμαυρη μορφή.

Τα κείμενα θα πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται από αριστερά με το λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Advertisments