Για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια με την εικόνα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε παρουσιάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου, έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από πρότυπες παρουσιάσεις Powerpoint τις οποίες θα πρέπει να ακολουθείτε.
  • Δείγμα
  • Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ελληνικά)
  • UCY at a glance (English)


PPT1
 
PPT2