Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Σχολή

Τα λογότυπα διατίθενται και σε μορφή eps από το Γραφείο Επικοινωνίας

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Faculty of Humanities gr Faculty of Humanities en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

 Department of English Studies gr  Department of English Studies en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

 FrenchNewLogo jpg coloured gr  FrenchNewLogo jpeg eng
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
  
 Department of Turkish and Middle Eastern Studies gr  Department of Turkish and Middle Eastern Studies en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Κέντρο Γλωσσών
  
Language Centre gr   Language Centre en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
  
 Faculty of Pure and Applied Sciences gr  Faculty of Pure and Applied Sciences en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
  
Department of Biological Sciences gr Department of Biological Sciences en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 
 Department of Mathematics and Statistics gr  Department of Mathematics and Statistics en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

 Τμήμα Πληροφορικής

Department of Computer Science gr  Department of Computer Science en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
 
 Τμήμα Φυσικής

Department of Physics gr  Department of Physics en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Χημείας
 
 Department of Chemistry gr  Department of Chemistry en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Ωκεανογραφικό Κέντρο

 Oceanography Centre gr  Oceanography Centre en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

 SKEEA  Faculty of Social Sciences and Education en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, eps
Μαυρόασπρο: jpg, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

 Department of Education gr  Department of Education en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  
 Department of Social and Political Science gr  Department of Social and Political Science en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Νομικής

 Department of Law gr  Department of Law en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Ψυχολογίας
 
 Department of Psychology gr Department of Psychology en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης


 Faculty of Economics and Management gr  Faculty of Economics and Management en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Department of Business and Public Administration gr  Department of Business and Public Administration en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  
 Department of Accounting and Finance gr  Department of Accounting and Finance en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Οικονομικών

Department of Economics gr   Department of Economics en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών

Centre for Banking and Financial Research gr Centre for Banking and Financial Research en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

Economics Research Centre gr  Economics Research Centre en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Πολυτεχνική Σχολή
 Faculty of Engineering gr Faculty of Engineering en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Department of Architecture gr Department of Architecture en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 Department of Electrical and Computer Engineering gr  Department of Electrical and Computer Engineering en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering gr  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Department of Civil and Environmental Engineering gr  Department of Civil and Environmental Engineering en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
 
 
 logo 100
 Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg

Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας

Nanotechnology Research Centre gr Nanotechnology Research Centre en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων - Κοίος

KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks gr  KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks with KOIOS gr  KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks with KIOS en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
 

Φιλοσοφική Σχολή

Faculty of Letters gr Faculty of Letters en 
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Department of Byzantine and Modern Greek Studies gr Department of Byzantine and Modern Greek Studies en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

School of Modern Greek gr School of Modern Greek en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Department of Classics and Philosophy gr Department of Classics and Philosophy en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Department of History and Archaeology gr Department of History and Archaeology en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

Archaeological Research Unit gr  Archaeological Research Unit en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Πολιτιστικό Κέντρο

Cultural Centre gr Cultural Centre en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Graduate School gr  Graduate School en
 Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps

Ιατρική Σχολή

Medical School gr Medical School en
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg, gif, eps
Μαυρόασπρο: jpg, gif, eps