Για το 'Εντυπο Έκδοσης Επαγγελματικών Καρτών και τη σχετική διαδικασία-πολιτική επισκεφθείτε τη Διαδικτυακή Πύλη ΠΚ (πρόσβαση σε μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας).
 
 

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε επαγγελματικές κάρτες για τα μέλη του προσωπικού και της διοίκησης. Επιλέξτε (όπου ισχύει) την ανάλογη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά εμφανίζονται στα παραδείγματα δίπλα.


Διαστάσεις:
55 Χ 85 χιλ.

Χαρτί:
Conqueror wove brilliant white 300gr

Χρώματα: (σύμφωνα με το Pantone Matching System)
Τετραχρωμία
Για το λογότυπο: PMS 144, PMS 116, PMS 397
Για την οριζόντια γραμμή: PMS 144

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για το όνομα χρησιμοποιείτε PFDocument Bold 9,5 στιγμών.
Για τον τίτλο χρησιμοποιείτε PFDocument Italic 7 στιγμών με διάστιχο 8 στιγμών.
Για τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιείτε PFDocument Roman 7.5 στιγμών με διάστιχο 9 στιγμών.
Χρώμα: μαύρο

 

BCardSampleGr

BCardSampleEn