Φοιτητική ταυτότηταstudentID Οι φοιτητικές ταυτότητες θα εκδίδονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.