Δείγματα διπλωμάτων

Examples of Diplomas Στα παραδείγματα απέναντι υπάρχουν πρότυπα για διπλώματα.

Διατίθενται προ-εκτυπωμένα διπλώματα με μόνο το λογότυπο και το φόντο. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Επικοινωνίας για τα αντίγραφα που χρειάζεστε. Τα κείμενα μπορούν να ετοιμαστούν με τη χρήση προγράμματος Desktop Publishing σύμφωνα με τις οδηγίες που βλέπετε απέναντι. Οι υπογραφές πρέπει να είναι
χειρόγραφες.

Μέγεθος:
267 χιλ x 364 χιλ

Χρώματα για Desktop Printing:
Τα κείμενα και τα ονόματα των υπογραφόντων σε μαύρο μελάνι.

Το όνομα του απόφοιτου/απόφοιτης και ο τίτλος των σπουδών στο πράσινο του ΠΚ.

Ποιότητα Χάρτου:
Καλής ποιότητας Woodfree White Uncoated 170gsm
Δείγμα πιστοποιητικού

Example of a Certificate Απέναντι παρατίθεται πρότυπο για πιστοποιητικά. Ο τίτλος του πιστοποιητικού είναι γραμμένος με PFDocument Bold 21 στιγμών. Τα υπόλοιπα κείμενα είναι γραμμένα με PFDocument Regular 15 στιγμών. Η ημερομηνία είναι γραμμένη με PFDocument Italic 14 στιγμών.

Το όνομα του ατόμου προς το οποίο απονέμεται είναι γραμμένο με PFDocument Bold 17 στιγμών με τον τίτλο φοίτησης του PFDocument Italic 15 στιγμών.

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

Ποιότητα Χάρτου:
Τα πιστοποιητικά τυπώνονται σε χαρτί ρολό 250gr ή 300gr matte, ενώ το έγχρωμο φόντο προστίθεται κατά τη γραφιστική εργασία.

Για τα πιστοποιητικά του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είναι υπεύθυνο το Γραφείο Εκδηλώσεων του Τομέα Προώθησης και Προβολής.