Τα πλεονεκτήματα του τυποποιημένου συστήματος εταιρικής ταυτότητας

Ο σκοπός του τυποποιημένου συστήματος εταιρικής ταυτότητας, όπως καθορίζεται και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο και εφαρμόζεται στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής, είναι η προβολή της ταυτότητάς μας μέσω μιας εύκολα αναγνωρίσιμης και θετικής δημόσιας εικόνας.

Η συνέπεια σε όλες τις εφαρμογές του τυποποιημένου συστήματος εταιρικής ταυτότητας εμπλουτίζει σημαντικά τις επικοινωνιακές προσπάθειες του πανεπιστημίου μας για να προβάλει μια επαγγελματική και θετική εικόνα όσον αφορά τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Διοικητικές Υπηρεσίες που το απαρτίζουν.

Το εγχειρίδιο αυτό είναι το επίσημο σημείο αναφοράς και προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις οργανωτικές μονάδες του πανεπιστημίου. Έχει ετοιμαστεί με σκοπό να καθοδηγήσει οποιονδήποτε συντάσσει, διορθώνει ή σχεδιάζει έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλου είδους εκδόσεις καθώς και υλικό που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εύκολο στην εφαρμογή του, το εγχειρίδιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών και εφαρμογών, ενώ διακρίνεται από ευελιξία που επιτρέπει στις επιμέρους οντότητες του πανεπιστημίου να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητά τους και να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα μιας τυποποιημένης ταυτότητας.

Η λογική του σχεδιασμού

Το λογότυπο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε βάσει της πιο κάτω λογικής:  

  • Το λογότυπο παρέχει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια ζωντανή και μοναδική εικόνα που αντιπροσωπεύει την αποστολή και τις αξίες του.
  • Το σύμβολο απορρέει από το σχέδιο ενός διπλού κυπαρισσιού που βρέθηκε χαραγμένο σε ένα ξύλινο μπαούλο του 19ου αιώνα και το οποίο έχει αποδοθεί με μια σύγχρονη προσέγγιση.
  • Το χρυσό του χρώμα είναι ένα μείγμα από πορτοκαλί και κίτρινο, το οποίο εκφράζει ενέργεια, ζωντάνια, πνευματικότητα και επικοινωνία. Το πράσινο χρώμα του λεκτικού είναι μια έκφραση γνώσης, ανάπτυξης, ανανέωσης και ελπίδας.
  • Το χρυσό και το πράσινο χρώμα επιλέγηκαν από την Κυπριακή σημαία και προβάλλουν επίσης τα χρώματα της φυσικής ομορφιάς του νησιού.
  • Ο συνδυασμός του πορτοκαλί και του κίτρινου χρώματος δημιουργεί οπτικά την αίσθηση της κίνησης και προσδίδει ζωντάνια και ενέργεια.
  • Η γραμματοσειρά επιλέγηκε για να είναι πρακτική και σύγχρονη.
  • Ολόκληρος ο σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη την ανάγκη για ευελιξία στις εφαρμογές του.
  1 Genikes Plirofories