Παλέτα χρωμάτων

color logo gr Όλες οι εφαρμογές του λογοτύπου θα πρέπει να είναι στα χρώματα που αναφέρονται σε αυτές τις σελίδες. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, τα χρώματα του λογοτύπου πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα ΠΚ Πορτοκαλί, ΠΚ Κίτρινο και ΠΚ Πράσινο.

Τα χρώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι σύμφωνα με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Για την αντιστοιχία των χρωμάτων οι τυπογράφοι και άλλοι προμηθευτές θα πρέπει να παραπέμπονται στον Οδηγό Χρωμάτων PANTONE. Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον κωδικό "C" παραπέμπουν στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper); τον κωδικό "U" ο οποίος παραπέμπει στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper), και τον κωδικό "Μ" ο οποίος παραπέμπει στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Ματτ Χαρτί (Matte Paper).

Επειδή οι διαφορές στην ποιότητα του χαρτιού και στις τεχνικές εκτύπωσης μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των χρωμάτων, οι αντίστοιχες αποχρώσεις με τα 4 χρώματα διεργασίας (CMYK) αποτελούν μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή και δε θα πρέπει να θεωρούνται ακριβής οδηγός. Για να εξασφαλίσετε συνέπεια στα χρώματα, πάντοτε συγκρίνετε το δοκίμιο με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE FORMULA GUIDE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρώματα που εμφανίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικά. Για την ακριβή απόχρωση συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Χρωμάτων PANTONE.

Μονοχρωμία

monochrome logo gr Σε περίπτωση που η εκτύπωση θα είναι μονόχρωμη ή το φόντο δεν προσφέρεται για εκτύπωση σε 3 χρώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις πέντε μονόχρωμες εναλλακτικές εκδοχές:

Πορτοκαλί ΠΚ

Κίτρινο ΠΚ

Πράσινο ΠΚ

Διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale)

Μαύρο

Χρήση των εκδοχών του λογοτύπου

different versions logo gr Σε αυτήν τη σελίδα υπάρχουν παραδείγματα που αφορούν στο σωστό τρόπο χρήσης του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου σε διαφορετικό φόντο.

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός αντίθεσης μεταξύ του λογοτύπου και του φόντου για την καλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα.

Συμβουλεύεστε τα παραδείγματα δίπλα.