Δείγμα φυλλαδίου


Μέγεθος:
135 χιλ x 210 χιλ διπλωμένο

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 170gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Μπορείτε να εξασφαλίσετε όλες τις προδιαγραφές της γραμματοσειράς από το αρχείο PDF το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει το Γραφείο Επικοινωνίας.
Leaflet