Τετράδιο σημειώσεων Α4


tetradio simiosewnA4 Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το τετράδιο σημειώσεων Α4.

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιείτε PFDocument Regular 10 στιγμών. Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25 στιγμές.

Εξώφυλλο τετραδίου σημειώσεων Α4

eksofilo tetradiou simioseonA4 Αναπαραγωγή:
Για το εξώφυλλο του τετραδίου σημειώσεων Α4 πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.

Μέγεθος:
210 χιλ x 327 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 C, PMS 1235 C, PMS 387 C

Ποιότητα Χάρτου:
Art Gloss 200gsm

Τετράδιο σημειώσεων Α5  

tetradio simioseonA5 Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το μπλοκ σημειώσεων Α5.

Μέγεθος:
Α4 (148,5 χιλ x 210 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% του Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιείτε PFDocument Regular 7 στιγμών. Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25 στιγμές.
  
Εξώφυλλο τετραδίου σημειώσεων Α5
 eksofilo tetradiou simioseonA5 Αναπαραγωγή:
Για το εξώφυλλο του τετραδίου σημειώσεων Α5 πρέπει να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.

Μέγεθος:
148,5 x 240 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 C, PMS 1235 C, PMS 387 C

Ποιότητα Χάρτου:
Art Gloss 200gsm

Τετράδιο σημειώσεων Α4 για επιμέρους οντότητες

tetradioA4 ontotites Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τετράδιο σημειώσεων Α4 για επιμέρους οντότητες.

Στην περίπτωση οντοτήτων με ονόματα που καταλαμβάνουν μία ή δύο γραμμές, αυξήστε το αριθμό των πράσινων oριζόντιων γραμμών προς τα πάνω.

Μέγεθος:
Α4 (210 x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το PMS 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Κάτω από το λεκτικό της οντότητας, το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών. Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25 στιγμές. Η γραμμή ημερομηνίας πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Τετράδιο σημειώσεων Α5 για επιμέρους οντότητες  

 tetradioA5 ontotites  Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το μπλοκ σημειώσεων Α5 για Σχολές και Τμήματα.

Λόγω του μικρού μεγέθους μη χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση.

Στην περίπτωση Τμημάτων με ονόματα που καταλαμβάνουν μία ή δύο γραμμές, αυξήστε το αριθμό των πράσινων γραμμών προς τα πάνω.

Μέγεθος:
Α5 (148,5 x 210 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για το μέγεθος των Σχολών και Τμημάτων συμβουλευτείτε τη σελίδα 16. Στο παράδειγμα δίπλα, το όνομα της Σχολής και του Τμήματος μαζί με το λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν σμικρυνθεί στα 64 χιλ πλάτος. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για όλα τα Τμήματα.