Ανακοίνωση Τύπου σε μορφή word
 
Δείτε εδώ τον Οδηγό ετοιμασίας δελτίου τύπου