Εγκεκριμένες γραμματοσειρές

Ένα από τα κύρια στοιχεία στην καθιέρωση μιας ομοιόμορφης εταιρικής ταυτότητας είναι η χρήση των επιλεγμένων γραμματοσειρών για όλα τα κείμενα. Η συνεπής χρήση των επιλεγμένων γραμματοσειρών ενισχύει τη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου Κύπρου.


PFDocument

Για τη δημιουργία του Λεκτικού Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε όλες τις γλώσσες, καθώς και για τα Λεκτικά των επιμέρους οντοτήτων χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά PFDocument.

Η ίδια γραμματοσειρά χρησιμοποιείται και στα
είδη γραφικής ύλης, όπως είναι π.χ. τα επιστολόχαρτα, οι επαγγελματικές κάρτες, οι φάκελοι αλληλογραφίας κ.ο.κ.
PFDocument
Mac

Η Minion Pro σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημίσεις, φυλλάδια και άλλα είδη προβολής ή επικοινωνίας.

H γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές Mac.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις γραμματοσειρές για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Minion Pro
Mac & PC

Η Calibri σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημίσεις, φυλλάδια και άλλα είδη προβολής ή επικοινωνίας.

H γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές PC.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις γραμματοσειρές για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Calibri