Παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
PPT1
 
 
 
Για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια με την εικόνα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε παρουσιάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου, έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από πρότυπες παρουσιάσεις Powerpoint τις οποίες θα πρέπει να ακολουθείτε.
  • Δείγμα
  • Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ελληνικά)
  • UCY at a glance (English)
 
Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο


Αυτή είναι η μορφή του ηλεκτρονικού εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για ενημερωτικά δελτία επιμέρους οντοτήτων αποταθείτε στο Γραφείο Επικοινωνίας. Newsletter