Επιστολόχαρτα σε μορφή Word για χρήση από υπολογιστή

 

 

Επιστολόχαρτο

epistoloxarto Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το κεντρικό επιστολόχαρτο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα, η διεύθυνση γράφεται με τη γραμματοσειρά PFDocument Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Επιστολόχαρτο διοίκησης

epistoloxarto dioikisis Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το επιστολόχαρτο διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Κάτω από το λογότυπο της οντότητας, το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων

epistoloxarto epimerous ontotiton Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το επιστολόχαρτο όπου η ονομασία της Σχολής και του Τμήματος εμφανίζεται σε τρεις γραμμές.

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Κάτω από το λεκτικό της επιμέρους οντότητας, το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας

deutero filo allilografias Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας.

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.