• Φάκελος DL
  • Φάκελος Α5/A4

Φάκελος DL

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τον φάκελο DL.

fakelosDL Μέγεθος:
DL (220 χιλ x 110 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U

Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα η Ταχυδρομική Θυρίδα είναι γραμμένη με PFDocument Regular 7 στιγμών.

Αναπαραγωγή:

Για τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε για την παραγγελία και παραγωγή των φακέλων DL παρακαλώ πατήστε για τα ελληνικά εδώ και για τα αγγλικά εδώ.


Φάκελος Α5/A4

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τους φακέλους Α5 και Α4.

fakelosA5 A4 Μέγεθος:
Α5 (230 χιλ x 160 χιλ)
Α4 (325 χιλ x 229 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U

Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα η Ταχυδρομική Θυρίδα στον Α5 φάκελο είναι γραμμένη με PFDocument Regular 9 στιγμών και στον Α4 με 10.
Αναπαραγωγή:

Για τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε για την παραγγελία και παραγωγή των φακέλων Α5 παρακαλώ πατήστε για τα ελληνικά εδώ και για τα αγγλικά εδώ.

Για τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε για την παραγγελία και παραγωγή των φακέλων Α4 παρακαλώ πατήστε για τα ελληνικά εδώ και για τα αγγλικά εδώ.