Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στο να ακολουθούν ένα τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας, όπως αυτό καθορίζεται και περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο .
 
Οι χρήστες μπορούν να αντλούν πληροφορίες που αφορούν το λογότυπο του Πανεπιστημίου, τη γραφική του ύλη, καθώς και διάφορες μορφές επικοινωνιακού υλικού όπως είναι έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και εταιρικά δώρα.
 
Για οτιδήποτε περαιτέρω τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.